„Jeszcze przypominamy ludzi” to hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia organizowanego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek.

 

Tematem przewodnim będzie kondycja współczesnego społeczeństwa.

„Trudno mówić o sztuce bez kontekstu społecznego, bez nawiązania do aktualnej sytuacji, bez reakcji na bodźce zewnętrzne i zmiany w błyskawicznym tempie zachodzące we współczesnym świecie. Artysta nigdy nie tworzy w próżni, w oderwaniu od otaczającej go rzeczywistości. Drogowskazem niech będą słowa Ai Wei Weia „If my art has nothing to do with people’s pain and sorrow, what is ‚art’ for?” – pisze kuratorka KSAAiR Matylda Sałajewska.

– Katowice Street Art Festival, a teraz Katowice Street Art AiR to wydarzenia, które od siedmiu lat zostawiają wyraźny ślad w mieście – nie tylko jego centrum, ale też, jeśli nie przede wszystkim – w jego dzielnicach. Street Art AiR, poprzez jeszcze większe zaangażowanie mieszkańców w swoje działania, wpływa na miasto w sposób szczególnie znaczący – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
Najważniejszą nowością tej edycji festiwalu jest otwarty nabór. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z całej Europy jury wybrało 6 artystów, którzy przyjadą do Katowic na dwumiesięczne rezydencje. Wśród nich znajdzie się aż czworo twórców z zagranicy i dwie artystki z Polski. Wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń dokonała komisja, którą tworzyli: architekt Tomasz Konior, artysta Szymon Motyl, kurator i artysta Artur Wabik, animatorka kultury Marta Wójcicka oraz artystka i kuratorka KSAAiR Matylda Sałajewska.
– Zależy nam na tym, aby w trakcie tegorocznej edycji jak najbardziej zaangażować mieszkańców Katowic. Chcemy, żeby projekty powstawały w wyniku spotkania i rozmów artystów z ludźmi i tak aby ściśle wynikały z kontekstu miejsca, któremu są dedykowane – mówi kurtorka Matylda Sałajewska.

 

 

Pierwsza rezydentka rozpoczęła już pobyt w Katowicach na początku marca. To pochodząca z Warszawy Kamila Szejnoch. Zajmuje się przede wszystkim sztuką w przestrzeni publicznej – realizuje instalacje, rzeźby oraz interwencje miejskie. Jej projekty można było oglądać m.in. w Warszawie, Oslo, Belgradzie, Birmingham, Kijowie, Seulu i Waszyngtonie.
Z kolei Oleksii Salmanov żyje i pracuje w Kijowie. Praktykował między innymi w pracowni Olafura Eliassona w Berlinie. Nie posiada formalnego wykształcenia w dziedzinie sztuki. Wykorzystuje różnorodne środki i techniki, m.in. fotografię, wideo, obiekty, instalacje, performensy, projekty site-specific.
Kolejną polską artystką, która odwiedzi Katowice, będzie Honorata Martin, malarka, performerka, artystka multimedialna znana z zaangażowanych społecznie projektów. Punktem wyjścia jest dla niej obserwacja głębokich przeżyć, które służą jej do tego, by – jak mówi – „budować atmosferę”. Interesuje się silnymi emocjami, jakie towarzyszą pokonywaniu własnych ograniczeń i lęków, szuka granic wytrzymałości psychicznej, fizycznej i emocjonalnej. Rezultaty tych poszukiwań stara się prezentować za pomocą brutalnych lub wręcz przeciwnie – lekkich i niepozbawionych humoru form. W 2016 roku była nominowana do „Paszportów Polityki”.
Ahmet Kavas to pochodzący z Turcji artysta, który w swojej twórczości przyjmuje krytyczne spojrzenie wobec spraw społecznych, politycznych i tożsamości kulturowej. Skupia się na grupach będących w społeczeństwie w mniejszości i podobieństwie problemów z jakimi muszą się konfrontować. Wykorzystuje różnorodne techniki – od malarstwa, przez rysunek, fotografię aż po obiekty i tymczasowe instalacje.
Słoweniec Danilo Milanović to 26-letni artysta, który porusza się w obszarach street artu, działań w przestrzeni publicznej, a także fotografii. Tworzy głównie realizacje o charakterze site-specific. Aktualnie pracuje i prowadzi badania nad granicami kultury i natury – ich podobieństwami i różnicami.

 

 

 

Open Group to kolektyw zrzeszający aktualnie czterech twórców pochodzących z Ukrainy, a mieszkających na co dzień we Lwowie, Wrocławiu i Nowym Jorku. Radykalnie wykraczają poza zamknięte i niedostępne dla szerokiej publiczności przestrzenie, kwestionując sens istnienia galerii jako miejsca dla sztuki. Tworzą tymczasowe otwarte dla wszystkich „galerie w miejscach publicznych zachęcające do włączenia się w dyskusję i proces powstawania sztuki. Praca grupy była prezentowana w pawilonie ukraińskim podczas 56. Międzynarodowego Biennale w Wenecji.
W programie Katowice Street Art AiR 2018 znajdzie się również szereg wydarzeń towarzyszących. To między innymi plenerowe pokazy filmów odnoszących się do tematu tegorocznego programu wybranych przez kuratorkę Anetę Ozorek oraz szereg przedsięwzięć realizowanych z partnerami.

KSAAiR 2018 otwiera się na miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i zrealizuje instalację artystyczną na terenie Dąbrowy Górniczej. W ramach prowadzonych działań rewitalizować będziemy twórczo jeden z obiektów znajdujących się na terenie kompleksu Fabryki Pełnej Życia (dawna fabryka obrabiarek „Defum”). Ostateczny kształt przestrzeni otwartej dla mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców ustalony zostanie w oparciu o pogłębione konsultacje. Prace nad outdoorową instalacją świetlną będą miały na celu zmianę nie tylko wizerunkową, ale i społeczną. Wszystko to po to by stworzyć nową przyjazną przestrzeń publiczną.

W maju przy okazji corocznej konferencji Sieci Miast Kreatywnych UNESCO odbywającej się w tym roku w Katowicach, gościem KSAAiR będzie węgierski artysta Márton Barabás tworzący instalacje z instrumentów muzycznych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Katowic do przekazywania starych i zniszczonych książek oraz instrumentów, które staną się materiałem twórczym w rękach artysty.

 

Projektem towarzyszącym KSAAiR 2018 będą również warsztaty artystyczno-urbanistyczne „Posadź się” i organizowane we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i fundacją Antyrama, gdzie wypracowana zostanie koncepcja zrównoważonego zagospodarowania odcinka rzeki Rawy pomiędzy ulicami Szkolną i Bankową, wraz z terenami przylegającymi. Celem tego działania będzie utworzenie przestrzeni służącej wszystkim użytkownikom, posiadającej walory estetyczno-użytkowe.
W ramach współpracy z Fundacją Giesche, powstanie seria murali na ścianie budynku znajdującego się w sąsiedztwie dawnej Fabryki Porcelany. Wydarzenie, które będzie miało swoją pierwszą odsłonę w tym roku, planujemy jako działanie cykliczne. Każdego roku w lipcu zaproszony artysta otrzyma do dyspozycji kolejny kawałek ściany. Wyzwanie będzie polegało na uzupełnieniu dzieła poprzednika lub wejściu z nim w interakcje i stworzeniu pewnej narracji.
Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach będzie polegała na zmierzeniu się studentów drugiego roku projektowania z tematem tegorocznej edycji. Grupa 10 osób w ramach zajęć Pracowni Działań Multimedialnych podejmie próbę stworzenia interdyscyplinarnych projektów wychodząc poza ramy uczelni.
W listopadzie odbędzie się organizowany przez fundację Antyrama 24-godzinny maraton projektowy A<24. Dedykowana dla Katowice Street Art AIR grupa przez 24 godziny zajmie się wypracowaniem koncepcji realizacji miejskiej (np. instalacji artystycznej, interwencji przestrzennej, performansu, eventu itp.) dot. tematyki związanej z wolnością, sprawiedliwością i zjawiskiem nocy w mieście.
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z fundacją Antyrama będzie KSA AIR nightlab czyli społeczna interwencja miejska dotycząca dwóch zjawisk – wolności i sprawiedliwości oraz nocy w mieście. Podczas 2 warsztatów uczestnicy będą mieli za zadanie wypracowania mikro-pomysłu (instalacji artystycznej, interwencji przestrzennej, happeningu, performensu itp.) oraz jego zrealizowania we wskazanej przestrzeni publicznej w Katowicach. Nad wszystkim będzie czuwał artysta-innowator: Leonard Korbus z Lipska z Niemiec.
Planujemy także powrót na wiosnę „Domu nad ruczajem”, czyli instalacji Jakuba Szczęsnego, która uległa zniszczeniu w zeszłym roku. – Zgodnie z zapowiedziami z zeszłego roku zależy nam, żeby dom ponownie stanął nad Rawą. Jego nieplanowane zniknięcie wywołało ożywioną dyskusję, chcielibyśmy do niej powrócić i poruszyć temat zapomnianej rzeki w centrum miasta – mówi Matylda Sałajewska.

 

Ważnym elementem programu rezydencyjnego będzie też sama pracownia, wokół której koncentrować się będzie wiele aktywności artystów. W założeniu ma być ona nie tylko miejscem pracy, ale także spotkań, dyskusji i wymiany myśli z mieszkańcami Katowic. Jej drzwi mają być otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

Matylda Słajewska
kuratorka Katowice Street Art AiR 2018
t: 663 350 777
m: streetart@miasto-ogrodow.eu
Redakcja

Redakcja

be-art.pl Portal z Kulturą.
Informacje z kraju i ze świata - Wywiady - Felietony - Zapowiedzi wydarzeń artystycznych - Relacje z wernisaży - Projekty artystyczne -Patronaty medialne - Reklama - Prezentacja i sprzedaż sztuki.
Redakcja

Kontakt

Masz jakiekolwiek pytanie wyślij wiadomość.

Wysyłanie

 Copyright © Be Art 2015. All Right Reserved. Developed by Karol Sz.

 

Polityka Prywatności

 

Narzędzia ochrony prywatności

 
   
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account