W Pałacu Kultury i Nauki  w dniu 2.02.2018 r. godz. 12.00 w Saloniku 415 odbędzie się pierwsza konferencja prasowa, związana z Patriotyczno-Kulturalnym Wydarzeniem dla uczczenia 100-ej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – uroczystą  inauguracją Światowej Akademii Prawa i I Światowym Balem Polaków, dniu 10.02.2018 r.  w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie.

Pragniemy poinformować  o tym, że otwarcie dla wzmocnienia ochrony Polaków, także Polaków mieszkających za granicą, Światowej Akademii Prawa, jest realizacją postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się na Zamku Królewskim w dniu 3.11.2917 r. i będzie godną formą uczczenia tego wielkiego jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Polaków z całego świata.

Zaproszenie na I Światowy Bal Polaków

W tym Patriotyczno-Kulturalnym Wydarzeniu, jakim jest I Światowy Bal Polaków, połączonym z wystawą i aukcją na cele charytatywne w Pałacu Kultury i Nauki  w dniu 10.02.2018 r. uczestniczyć będą  wielcy Polacy  z całej Polski i całego świata, w tym Goście Honorowi z polskich Konsulatów i Ambasad za granicą oraz Ambasad i Konsulatów państw znajdujących się w Polsce, a także członkowie Rady Naukowej oraz Konsultanci Światowego Kongresu Polaków w dziedzinie  gospodarki, nauki i kultury, dzięki czemu będzie upowszechniana wiedza o współczesnych i historycznych osiągnięciach Polski i Polaków, co jest jednocześnie formą promocji i podnoszenia rangi Polski na arenie międzynarodowej.

 

Pragniemy pracować  dla realizacji wspaniałej misji   Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków, jaką jest promocja Polski i  jednoczenie Polaków w kraju i za granicą –  ponad podziałami i różnorodnością polityczną – w pracy dla dobra wspólnego, dla podniesienia dobrobytu i  rangi Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, dla pobudzenia niekiedy uśpionego wielkiego potencjału intelektualnego Polaków. Sprzyjać temu będzie zwiększenie troski o stosowanie w stosunku do Polaków w kraju i za granicą  światowych standardów ochrony obywateli, dzięki uruchomieniu umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany dobrych praktyk.

 

mec.Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków i dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

 

 

 

Podjęta w skali światowej, współpraca ponad podziałami i  łącząca nas troska o  Polskę  i poprawę jakości życia oraz obywatelskiej partycypacji Polaków w Polsce i za granicą   – wszystko to było  inspiracją  dla wielkiej Międzynarodowej Obywatelskiej Inicjatywy, powołania do życia Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków i Światowej Akademii Prawa przy współpracy z wiodącymi placówkami naukowymi – Uczelnią Łazarskiego i  Państwową Szkołą Wyższą im Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

 

 

Światowa Akademia Prawa przy współpracy z prawnikami w Polsce oraz prawnikami Polakami, w państwach w których mieszkają Polacy będzie się zajmowała gromadzeniem wiedzy o systemach prawnych w tych państwach oraz jej upowszechnianiem zgodnie z konstytucyjnym prawem Obywateli do informacji, przy współpracy z mediami i wykorzystaniu zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych internetowych form publikacji (portali i mediów społecznościowych).

 

Wzmocnieniu ochrony Polaków, także Polaków mieszkających za granicą  oraz poszerzeniu dostępu do innowacji naukowych będzie służył w szczególności  Dział Prawny, obejmujący sprawy gospodarcze, rodzinne, cywilne itd.,  Umiędzynarodowione kształcenie zapewni wdrożenie światowych standardów ochrony obywatela a także przełom w stosowaniu alternatywnych form rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Z kolei współpraca z mediami będzie formą realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do informacji, co zarazem będzie zapobiegać profilaktycznie naruszaniu norm prawnych. Dzięki pogłębieniu wiedzy o statusie i sytuacji Polaka za granicą będzie możliwa bardziej skuteczna  forma pomocy Państwa dla Polaków udzielana przez ambasady i konsulaty.

Z góry dziękujmy Państwu Dziennikarzom oraz  członkom i sympatykom Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków za każdą formę wsparcia oraz za upowszechnienie informacji o  tym wspaniałym Obywatelskim Patriotyczno-Kulturalnym Wydarzeniu dla uczczenia 100–ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

 

 

mec.Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków   t +49 1755716935

dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, t. 603 996 408

adw. Marek Czarnecki, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, t. 22 826 02 92

 

 

źródło:  Światowy Kongres Polaków
Redakcja

Redakcja

be-art.pl Portal z Kulturą.
Informacje z kraju i ze świata - Wywiady - Felietony - Zapowiedzi wydarzeń artystycznych - Relacje z wernisaży - Projekty artystyczne -Patronaty medialne - Reklama - Prezentacja i sprzedaż sztuki.
Redakcja

Kontakt

Masz jakiekolwiek pytanie wyślij wiadomość.

Wysyłanie

 Copyright © Be Art 2015. All Right Reserved. Developed by Karol Sz.

 

Polityka Prywatności

 

Narzędzia ochrony prywatności

 
   
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account